เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา 

 
     บริษัท เอส.ดี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไกรเทพ คอนสตรัคชั่น ซึ่งได้ดำเนินการกิจการรับเหมาก่อสร้างมาอย่างยาวนานและได้รับความไว้วางใจให้รับเหมาก่อสร้างจากหลายบริษัทและบุคคลมาตลอดจนทำให้บริษัทได้ขยายกิจการและเปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท เอส.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มีการจดทะเบียนและเพิ่มหุ้นจดทะเบียนในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548  ซึ่งได้ดำเนินกิจการถึงปัจจุบัน

   
 
วิสัยทัศน์
 
"เรามุ่งมั่นและตั้งใจในทุกโครงการที่ท่านไว้ใจเรา
เพื่อผลงานที่ถูกต้องตามแบบและตรงตามวัตถุประสงค์
อีกทั้งยังมีคุณภาพตามมาตรฐานฝีมือช่าง
เรายินดีสร้างฝันให้ท่านได้"
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานของเรา

งานก่อสร้างโรงงานและโกดัง

งานก่อสร้างโรงพยาบาล


งานก่อสร้างอาคารพักอาศัยและสำนักงาน
 
 
 
 
 
งานสถาปัตยกรรมและงานระบบ
 
 
 
 
 

 
 
 

ร่วมงานกับเรา

  

ผู้จัดการโครงการ (1 ตำแหน่ง)
 
 คุณสมบัติ
 
 • เพศชาย 
 • ปริญญาตรี,ปริญญาโท  
 • สาขา​​ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง​
 • มีความอดทนสูง มีภาวะผู้นำ เป็นนักคิด รักความก้าวหน้า
 • สามารถเขียนแบบ ถอดแบบ ประมาณราคางานก่อสร้างได้
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD และ MS OFFICE ได้
 
 
 
 
วิศวกรโยธา (3 ตำแหน่ง)
 
คุณสมบัติ
 
 • เพศชาย 
 • ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างโยธาและสาขาอื่น​​ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบและใช้ AUTO CAD ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการประสานงาน
 • มนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 
 
 

ช่างสำรวจ (2 ตำแหน่ง) 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง 
 • ปริญญาตรี 
 • สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับงานสำรวจได้เป็นอย่างดี
 • สามารถจัดโปรแกรมสำรวจเข้ากับโปรแกรม AUTO CAD ได้
 • เข้าใจทางด้านค่าระดับ และเช็คแนวดิ่งของอาคาร
 • มีความเข้าใจด้านสำรวจ ด้านค่าพิกัด
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีการวางแผนและลำดับความสำคัญของงานได้

สมัครงาน

วิศวกรประมาณราคา (2 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย 
 • ปริญญาตรีปริญญาโท  
 • สาขา​​ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง​
 • มีความอดทนสูง มีภาวะผู้นำ เป็นนักคิด รักความก้าวหน้า
 • สามารถเขียนแบบ ถอดแบบ ประมาณราคางานก่อสร้างได้
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD และ MS OFFICE ได้
   

 

สมัครงาน

พนักงานสโตร์ (1 ตำแหน่ง)
 
คุณสมบัติ
 
 • เพศชาย / หญิง
 • ปริญญาตรี 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและซื่อสัตย์
 • เคยผ่านงานสโตร์ก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี (1 ตำแหน่ง)
 
คุณสมบัติ
 
 • เพศชาย / หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ 0 - 6 ปี ในด้านบัญชี (บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้,บัญชีต้นทุน,บัญชีทรัพย์สิน)
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS OFFICE , โปรแกรมทางบัญชี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน และซื่อสัตย์ 

 

สมัครงาน

กิจกรรมบริษัท

ติดต่อเรา

Powered by MakeWebEasy.com